Szanowni Działkowcy, Mamy za sobą kolejny sezon 2023. Udało się zrealizować zaplanowane zadania: inwestycyjne i remontowe a także to z udziałem środków z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Odbyły się dwie tradycyjne już imprezy w czerwcu i sierpniu. W ocenie uczestników za udane należy uznać zorganizowane przez Zarząd w dn. 30 września Okręgowe Dni […]

Zakończenie sezonu – wiosną wybory


Zakręcenie wody zostało zaplanowane na 30.10.2023r. poniedziałek o godz. 15.00 W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (temperatury poniżej zera), zakręcenie wody może nastąpić wcześniej.  W poniedziałek 30.10.2023r. albo we wtorek 31.10.2023r. nastąpi ostatni odbiór odpadów oraz zostaną zabrane kontenery  Zarząd ROD Słoneczna Polana

Zakończenie sezonu działkowego 2023


Szanowni Działkowcy Dnia 1 września  2023 r. w Warszawie odbyły się Krajowe Dni Działkowca. Wzięli w nich udział przedstawiciele naszego Ogrodu. W związku z realizacją  w 2022 r.  zadań z dotacji udzielonej przez ARiMR Ogród nasz mógł wziąć udział w konkursie organizowanym przez Krajowy Zarząd PZD pn: „Inwestycje ekologiczne w […]

INWESTYCJE EKOLOGICZNE W ROD. NAGRODA W KONKURSIE