Walne Zebranie Sprawozdawcze 2018


Zaproszenie

Zarząd R.O.D. „ Słoneczna Polana” zaprasza na walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 7 kwietnia 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach, ul. Kościuszki 14

POCZĄTEK OBRAD:

w I terminie – godz.  13:00         –        przy obecności min. 50% członków

w II terminie – godz. 13:30        –        niezależnie od liczby obecnych członków PZD – zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZD uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Prosimy o zabranie  dokumentu tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

Poniżej Porządek walnego  zebrania oraz Regulamin walnego zebrania.

PRAWO UDZIAŁU W WALNYM ZEBRANIU MA WYŁĄCZNIE CZŁONEK PZD I WYKLUCZONE JEST ZASTĘPSTWO LUB DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW.

Jednocześnie Zarząd informuje, że wyłożenie dokumentów sprawozdawczych do wglądu na Walne Zebranie odbędzie się w sobotę 24 marca 2018r. w Świetlicy Wiejskiej w Bychlewie –Bychlew 107b w godz. 12:00 – 14:00   

SEKRETARZ ZARZĄDU                                                                                                                                                 PREZES ZARZĄDU

PORZĄDEK_OBRAD_WALNEGO_ZEBRANIA_W_ROD_SŁONECZNA_POLANA_Projekt

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA 2018_Projekt