Zarząd i Komisja


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczna Polana”

Prezes Zarządu Andrzej Jankowski dz.nr  85
Wiceprezes Zarządu Zdzisław Wożniak dz.nr  12
Sekretarz Beata Groenenboom dz.nr 73
Skarbnik Małgorzata Tyran dz.nr  10
Członek Zarządu Andrzej Paś dz. nr  66
Członek Zarządu Mirosław Kozłowski dz. nr  281 b

Komisja Rewizyjna w ROD „Słoneczna Polana”

Przewodnicząca Jadwiga Milczarek dz. nr 148 a
Z-ca Przewodniczącej Bożenna Sierocka dz. nr 39
Sekretarz Wiesława Milczarek dz. nr 49
Członek Małgorzata Strzelczyk dz. nr 147

Komisja Mediacyjna  ROD „Słoneczna Polana”

Przewodniczący Ryszard Wilk dz. nr 32
Członek Paweł Bątor dz. nr 61
Członek Ryszard Kałuża dz. nr 50
Członek Zbigniew Nochowicz dz. nr 76