Archiwum
W dniu 7 kwietnia 2018 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze członków stowarzyszenia ogrodowego PZD w ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach podjęło uchwały w sprawach: Nr 1    Zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2017 rok. Nr 2    Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2017 rok. Nr 3    Wysokości opłaty […]

Opłaty 2018