ArchiwumW dniu 7 kwietnia 2018 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze członków stowarzyszenia ogrodowego PZD w ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach podjęło uchwały w sprawach: Nr 1    Zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2017 rok. Nr 2    Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2017 rok. Nr 3    Wysokości opłaty […]

Opłaty 2018


Zaproszenie Zarząd R.O.D. „ Słoneczna Polana” zaprasza na walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 7 kwietnia 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach, ul. Kościuszki 14 POCZĄTEK OBRAD: w I terminie – godz.  13:00         –        przy obecności min. 50% członków w II terminie – godz. 13:30        –        […]

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2018