Opłaty 2018


W dniu 7 kwietnia 2018 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze członków stowarzyszenia ogrodowego PZD w ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach podjęło uchwały w sprawach:

Nr 1    Zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2017 rok.

Nr 2    Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2017 rok.
Nr 3    Wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia.
Nr 4    Planu pracy na 2018 rok.

Nr 5    Przyjęcie do realizacji zadania remontowego pn.: „Remont alejek”
Nr 6    Preliminarzy finansowych na 2018  rok.

Nr 7    Zmiana w planie zagospodarowania ogrodu ( obejmująca likwidację boiska_uchwała nie podjęta)
       

Opłaty w 2018 roku i terminy wnoszenia wpłat

  • Składka członkowska    –  6,00zł od członka  (w przypadku małżonków po 3zł każdy – §149 Statutu PZD) TERMIN WPŁATY DO 30.06.2018

 

  • Opłata ogrodowa           –  0,71zł/m2 pow. działki  w tym:

–  wydatki na utrzymanie porządku i czystości -0,17 zł/m2
–  bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej  -0,17 zł/m2
  opłaty za dostawę energii elektrycznej w części  dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej – 0,06 zł/m2
–  ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne -0,02 zł/m2
–  zarządzanie ROD -0,21 zł/m2
  partycypacja ROD w kosztach PZD (§ 145 ust. 2 statutu PZD) -0,08 zł/m2

TERMIN WPŁATY DO 31.05.2018

  • Opłata inwestycyjna (Remont alejek)           –  30,00zł od działki
    TERMIN WPŁATY DO 31.07.2018

Od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki

Konto bankowe

Zgodnie z § 149 ust.1 Statutu PZD

Zarząd ROD przyjmuje od Działkowców wszystkie opłaty na konto bankowe

50 8788 0009 0000 1094 2010 0002

Zgodnie z § 149 ust.2 Statutu PZD

tylko w uzasadnionych przypadkach Działkowicz może dokonać wpłaty do kasy ROD

DO KASY ZAPRASZAMY W DNIACH:

05.05.2018 godz.15.00-16.00                           23.06.2018 godz.15.00-16.00

27.05.2018 godz.12.00-13.00                           14.07.2018 godz.15.00-16.00

03.06.2018 godz.12.00-13.00                           26.08.2018 godz.12.00-13.00

 

SPRAWDŹ SWOJE OPŁATY W 2018 ROKU