WAŻNE INFORMACJE


Szanowni Działkowcy,

W dniu 16 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym omawiane były sprawy funkcjonowania Ogrodu
w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce i wprowadzonymi ograniczeniami oraz zakazami.

Zarząd postanowił, że aktualne pozostają terminy wyłożenia dokumentów na walne zebranie sprawozdawcze.

Konieczne stało się jednak odwołanie terminu Walnego Zebrania ustalonego na dzień 4 kwietnia 2020 r. Obecnie brak jest możliwości ustalenia nowego terminu zebrania tak by był on bezpieczny i pewny. Jak ustaliła KR PZD Zebranie powinno się odbyć najpóźniej do końca miesiąca lipca.

 

Jednocześnie na podstawie przygotowanych dokumentów Zarząd ROD „Słoneczna Polana” informuje, że proponowane wysokości opłat na 2020 r. wynosić będą:

  • opłata ogrodowa 0,74 zł za m2 działki – w tym 0,09 zł partycypacja zg. z § 151 ust. 1 i 2 statutu PZD)
  • opłata za wodę 7,00 zł od działki,
  • opłata za odbiór odpadów komunalnych 70,00 zł od działki,
  • składka członkowska 6,00 zł od działki. (dla członków PZD)

Wszystkie opłaty wnosimy do dnia 30.06.2020r.

 

Zarząd informuje też, że w bieżącym roku zamierza wykonać 2 zadania:

  1. inwestycyjne – budowa monitoringu za 30.000,00 zł w tym 10.000,00 zł dotacja z Gminy,
    (nie przewiduje się partycypacji Działkowców),
  2. remontowe – remont placu zabaw za 20.000,00 zł, w tym montaż 4 nowych urządzeń za ok. 13 tys. zł. (nie przewiduje się partycypacji Działkowców).

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Ogrodu – rozpoczęcia sezonu od końca kwietnia, Zarząd  planuje rozpoczęcie realizacji ww. zadań jeszcze w miesiącu kwietniu, co pozwoli w szczególności na utrzymanie umówionych cen oraz terminów realizacji.

Zarząd wyraża nadzieję, że zaproponowane wyżej działania w tej szczególnej sytuacji zostaną zaakceptowane przez Działkowców na Walnym Zebraniu, wtedy kiedy będzie mogło się odbyć.

Zarząd zwraca się z prośbą o przekazywanie niniejszej informacji innym Działkowcom, tak by dotarła ona do jak największej liczby osób, w szczególności tych, którzy nie korzystają z internetu.

Osoby, które akceptują przedstawiony wyżej, nadzwyczajny tryb działania Zarządu proszone są o dokonywanie opłat na rachunek bankowy Ogrodu numer:        

50 8788 0009 0000 1094 2010 0002

zgodnie ze wskazanymi wyżej kwotami, co pozwoli na zapewnienie płynności finansowej Ogrodu.

W tej sytuacji Kasa ogrodu w zależności od sytuacji będzie czynna nie wcześniej niż od miesiąca lipca 2020 r.    

 

TUTAJ SPRAWDZISZ SWOJĄ OPŁATĘ W 2020 ROKU

 

Zarząd ROD Słoneczna Polana