Oszczędzamy wodę


Szanowni Działkowcy

Zarząd Ogrodu zwraca się z wielkim apelem o powstrzymanie się w tym sezonie

od napełniania wodą basenów.

Obecna i prognozowana susza stwarza realne niebezpieczeństwo niedoboru wody w naszej studni.

Koniecznym staje się więc oszczędzanie wody. Zdaniem Zarządu dla Działkowców i Ogrodu zapewne ważniejsze są zielone działki i woda w kranach niż duże baseny napełnione wodą.

Z ostatnich informacji wynika, że region łódzki jest szczególnie zagrożony niedoborem wody.

Zarząd wyraża więc nadzieję, że apel ten spotka się ze zrozumieniem i Działkowcy podejmą starania,

by z wody korzystać racjonalnie, mając na  względzie dobro całego Ogrodu