INWESTYCJE-BUDOWA MONITORINGU


Szanowni Działkowcy

W dniu 21 kwietnia 2020r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę w której zmienił stanowisko co do możliwości realizacji inwestycji w ogrodach.

Zgodnie z procedurą przewidzianą w tej uchwale Zarząd Ogrodu uzyskał pozytywna opinię Komisji Rewizyjnej oraz wystąpił do Okręgowego Zarządu w Łodzi o zatwierdzenie zadania ”Budowa monitoringu”. W dniu 28 maja Okręgowy Zarząd podjął Uchwałę którą uwzględnił wniosek Zarządu Ogrodu
i zatwierdził w/w inwestycję. 
Również w dniu 28 maja została zawarta z Gminą Pabianice umowa na podstawie której Ogród otrzymał dotację na budowę monitoringu w kwocie 10 000,00 zł.

Wszystko wskazuje więc na to, że w połowie czerwca rozpoczną się prace, a ich zakończenie planowane jest na połowę lipca, o ile aura nie przeszkodzi w wykonywaniu robót.

Zarząd wyraża przekonanie, że uruchomienie monitoringu wpłynie na porządek na Ogrodzie i większą dyscyplinę Działkowców, szczególnie tych intensywnie i nie zawsze mądrze korzystających z kontenera.