Wyrok w sprawie kotów


Szanowni Działkowcy,

Zarząd informuje, że wyrokiem z dn. 3 grudnia 2021 r. Sąd nie uwzględnił naszych argumentów
i przywrócił prawo do działki A. Naskręckiemu. Z ustnych motywów wyroku wynika, że Sąd  karę pozbawienia prawa do działki uznał za nie współmiernie dolegliwą w stosunku do społecznych skutków dokarmiana kotów na działce.

W poniedziałek złożony zostanie wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie. Po zapoznaniu się z tym uzasadnieniem prawdopodobnie wniesiona zostanie apelacja.

Zarząd ROD Słoneczna Polana