Ważna informacja


Szanowni  Działkowcy,

W dniu 21 sierpnia 2021 r. w czasie walnego zebrania sprawozdawczego złożyłem oświadczenie o zamiarze  rezygnacji z pracy w Zarządzie z końcem 2021 r.

Po rozważeniu problemów związanych z powołaniem i funkcjonowaniem zarządu komisarycznego, po rozmowach
z pozostałymi członkami Zarządu, podjąłem decyzję o pozostaniu w Zarządzie do końca kadencji tj. do wiosny 2023 r.

Jednocześnie informuję, że rezygnację z pracy w Zarządzie  złożył
Andrzej Szwagrzyk pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Andrzej Jankowski Prezes Zarządu