Archiwum dnia: 15 marca 2022


Z A P R O S Z E N I E   Zarząd ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się dn. 02 kwietnia 2022r. (sobota) w budynku Remizy OSP,  Pawlikowice 35 a. POCZĄTEK OBRAD:                     w I   terminie – godz.  1230  przy obecności min. […]

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ROD SŁONECZNA POLANA 2022