Odkręcamy wodę na sezon działkowy 2022


W nawiązaniu do ustaleń i  informacji przekazanej na WZS 

Zarząd ROD Słoneczna Polana przypomina, że woda zostanie odkręcona dnia 

23 kwietnia o godz. 1400 . 

Obecność wszystkich Działkowców bardzo wskazana.

 

Zarząd ponawia także prośbę o racjonalne korzystanie z wody, a także zgniatanie

butelek i innych opakowań wrzucanych do kosza na PET, co ma bezpośredni

wpływ na wysokość opłaty ponoszonej za te odpady.