Aktualności


  Szanowni Działkowcy, sezon się skończył, dzień coraz krótszy – Zarząd przypomina o konieczności zamykania bram i furtek na klucz. Jest to najprostszy sposób, by w istotny sposób wykluczyć dostęp niepowołanych gości na teren Ogrodu. Dbajmy wszyscy o nasze działki i Ogród

STOP ZŁODZIEJOM


    Polski Związek Działkowców, Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczna Polana” realizuje projekt pn. Rozwój zielonej infrastruktury na ROD „Słoneczna Polana” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. Projekt […]

Projekt pn. Rozwój zielonej infrastruktury na ROD „Słoneczna Polana” dofinansowany ...