Szanowni Działkowcy, Zarząd informuje, że wyrokiem z dn. 3 grudnia 2021 r. Sąd nie uwzględnił naszych argumentów i przywrócił prawo do działki A. Naskręckiemu. Z ustnych motywów wyroku wynika, że Sąd  karę pozbawienia prawa do działki uznał za nie współmiernie dolegliwą w stosunku do społecznych skutków dokarmiana kotów na działce. […]

Wyrok w sprawie kotów


Szanowni Działkowcy, sezon nieubłaganie zbliża się do końca. Woda zostanie zakręcona w środę dn. 3 listopada ok. godz. 17, chyba, że ujemne temperatury spowodują wcześniejszą decyzję. W tym samym dniu nastąpi ostatni odbiór odpadów oraz zostaną zabrane kontenery i kosz na petty. Zarząd ROD Słoneczna Polana

Zakończenie sezonu działkowego 2021


Szanowni Działkowcy Zarząd Ogrodu „Słoneczna Polana” informuje, że nałożony został na Nas dodatkowy obowiązek obejmujący wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy w Pabianicach deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Obowiązek dotyczy osób, które ogrzewają altany energią elektryczną, kominkami, piecykami, kuchniami węglowymi, gazem. Druk deklaracji można pobrać poniżej, a […]

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i żródeł ciepła spalania paliw