Zarząd i Komisja


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczna Polana”

Prezes Zarządu Andrzej Jankowski dz.nr  85
Wiceprezes Zarządu Zdzisław Wożniak dz.nr  12
Sekretarz Katarzyna Nowak dz.nr 52
Skarbnik Małgorzata Tyran dz.nr  10
Członek Zarządu Konrad Ścibut dz. nr  90
Członek Zarządu Mirosław Kozłowski dz. nr  281 b

Komisja Rewizyjna w ROD „Słoneczna Polana”

Przewodnicząca Jadwiga Milczarek dz. nr 148 a
Z-ca Przewodniczącej Bożenna Sierocka dz. nr 39
Sekretarz Wiesława Milczarek dz. nr 49
Członek Halina Biernacka dz. nr 13

Komisja Mediacyjna  ROD „Słoneczna Polana”

Przewodniczący Ryszard Wilk dz. nr 32
Członek Paweł Bątor dz. nr 61
Członek Ryszard Kałuża dz. nr 50
Członek Zbigniew Nochowicz dz. nr 76