WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ROD SŁONECZNA POLANA


Z A P R O S Z E N I E

Zarząd ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się dn. 06 kwietnia 2024 r. (sobota) w budynku Gminnego Domu Kultury w Bychlewie, Bychlew 107 b.

POCZĄTEK OBRAD: w I terminie – godz. 10:30 przy obecności min. 50% członków
w II terminie – godz. 11:00 niezależnie od liczby obecnych członków PZD – zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZD uchwały podjęte
w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniu 22 marca 2024 r. (piątek) w godz.15:00 – 17: 00 oraz w dniu
23 marca (sobota) w godz. 9:00 – 11:00 w Gminnym Domu Kultury w Bychlewie.

PRAWO UDZIAŁU W WALNYM ZEBRANIU MA WYŁĄCZNIE CZŁONEK PZD I WYKLUCZONE JEST ZASTĘPSTWO LUB DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW.
Każdy członek PZD zaproszony na zebranie zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości, o okazanie którego może być poproszony przy sprawdzaniu listy obecności.

Wiceprezes Zarządu – Zdzisław Woźniak                            Prezes ROD – Andrzej Jankowski

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Proponowany porządek obrad walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego 2024 rok

Proponowany regulamin walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego 2024 rok