Ogród monitorowany


Szanowni Działkowcy
Zarząd Ogrodu informuje, że w dniu 22 lipca 2020r.
uruchomiony został monitoring. Na terenie Ogrodu zamontowanych zostało 8
kamer: przy bramie nr 1, na boisku, przy bramie nr 2, przy śmietniku,
przy placu zabaw, na terenie hydroforni, przy bramie nr 3 oraz przy bramie nr 4.
Sieć została tak zbudowana, że w razie potrzeby możliwe jest
zamontowanie dodatkowych kamer.
Zarząd wyraża przekonanie, że  czujne oko kamer przyczyni się do
zwiększenia bezpieczeństwa ale i jednocześnie przestrzegania Regulaminu Ogrodu.
Zarząd przypomina, że zgodnie z  68 pkt 2 Regulaminu kontener
przeznaczony jest wyłącznie na odpady komunalne i obowiązuje zakaz
wyrzucania do niego i obok niego mebli, przedmiotów z tworzywa i metali,
sedesów, umywalek itp, trawy oraz gałęzi.