OPŁATY W 2022 ROKU


Szanowni Działkowcy

W dniu 2 kwietnia 2022 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze podjęło wszystkie zaplanowane uchwały
w tym dotyczące opłat oraz 3 zadań remontowych.

W bieżącym roku wszystkich opłat dokonujemy w jednym terminie tj. do dn. 30 czerwca 2022 r,

wyłącznie przelewem na niżej podany rachunek bankowy.

50 8788 0009 0000 1094 2010 0002

Zarząd przypomina o konieczności podawania na przelewie numeru działki której dotyczy wpłata

 

 

TUTAJ SPRAWDZISZ WYSOKOŚC SWOJEJ OPŁATY W 2022 ROKU