Zakończenie sezonu – wiosną wybory


Szanowni Działkowcy,

Mamy za sobą kolejny sezon 2023.
Udało się zrealizować zaplanowane zadania: inwestycyjne i remontowe a także to z udziałem środków z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Odbyły się dwie tradycyjne już imprezy w czerwcu i sierpniu. W ocenie uczestników za udane należy uznać zorganizowane przez Zarząd w dn. 30 września Okręgowe Dni Działkowca. Miło było słyszeć pozytywne opinie o naszym ogrodzie, jego wyglądzie.
Przekazując powyższe informacje, Zarząd pragnie przypomnieć, że to ostatni rok przedłużonej kadencji.
Tym samym w przyszłym roku odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Zarząd zwraca się więc z prośbą o zastanowienie się nad kandydaturami do nowego Zarządu, a także Komisji Rewizyjnej.
Zarząd wyraża przy tym przekonanie, że wybrany zostanie Zarząd, który w jeszcze większym stopniu zaspokajał będzie oczekiwania działkowców.

 

Zarząd ROD Słoneczna Polana