Archiwum dnia: 9 listopada 2023


Szanowni Działkowcy, Mamy za sobą kolejny sezon 2023. Udało się zrealizować zaplanowane zadania: inwestycyjne i remontowe a także to z udziałem środków z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Odbyły się dwie tradycyjne już imprezy w czerwcu i sierpniu. W ocenie uczestników za udane należy uznać zorganizowane przez Zarząd w dn. 30 września Okręgowe Dni […]

Zakończenie sezonu – wiosną wybory