Archiwa miesięczne: styczeń R


Szanowni Działkowcy Zarząd Ogrodu poszukuje osoby, która podjęłaby się wykonywania obowiązków gospodarza oraz w zakresie wykaszania terenów wspólnych i rowów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Prezesem Zarządu Andrzejem Jankowskim tel. 601 094 234.

Ogłoszenie


Szanowni Działkowcy, Informuję, że zmianie uległ skład Zarządu. Z dniem 31 grudnia 2021 r. z pracy w Zarządzie zrezygnował Andrzej Szwagrzyk pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu. Funkcja ta powierzona została Zdzisławowi Woźniakowi. Do składu Zarządu dokooptowany został  jako Członek Zarządu – Pan Konrad Ścibut (działka nr 90) Aktualny skład Zarządu: Prezes Zarządu   […]

Nowy skład Zarządu ROD Słoneczna Polana


Szanowni  Działkowcy, W dniu 21 sierpnia 2021 r. w czasie walnego zebrania sprawozdawczego złożyłem oświadczenie o zamiarze  rezygnacji z pracy w Zarządzie z końcem 2021 r. Po rozważeniu problemów związanych z powołaniem i funkcjonowaniem zarządu komisarycznego, po rozmowach z pozostałymi członkami Zarządu, podjąłem decyzję o pozostaniu w Zarządzie do końca […]

Ważna informacja