Nowy skład Zarządu ROD Słoneczna Polana


Szanowni Działkowcy,
Informuję, że zmianie uległ skład Zarządu. Z dniem 31 grudnia 2021 r. z pracy w Zarządzie zrezygnował Andrzej Szwagrzyk pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu. Funkcja ta powierzona została Zdzisławowi Woźniakowi. Do składu Zarządu dokooptowany został  jako Członek Zarządu –
Pan Konrad Ścibut (działka nr 90)
Aktualny skład Zarządu:
Prezes Zarządu              Andrzej Jankowski – działka nr 85
Wiceprezes Zarządu    Zdzisław Woźniak – działka nr 12
Skarbnik                         Małgorzata Tyran – działka nr 10
Sekretarz                       Katarzyna Nowak – działka nr 52
Członek Zarządu          Mirosław Kozłowski – działka nr 281 b
Członek Zarządu          Konrad Ścibut – działka nr 90
Andrzej Jankowski  – Prezes Zarządu