WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ROD SŁONECZNA POLANA 2022


Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze,

które odbędzie się dn. 02 kwietnia 2022r. (sobota)

w budynku Remizy OSP,  Pawlikowice 35 a.

POCZĄTEK OBRAD:                    

w I   terminie – godz.  1230  przy obecności min. 50% członków

w II terminie – godz. 1300 niezależnie od liczby obecnych członków PZD – zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZD uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniu 26 marca 2022 r. (sobota) w godz.1400 – 1600 oraz

w dniu  27 marca (niedziela) w godz. 900 – 1100 Hotelu „Włókniarz” w Pabianicach ul. Kilińskiego 34.

PRAWO UDZIAŁU W WALNYM ZEBRANIU MA WYŁĄCZNIE CZŁONEK PZD I WYKLUCZONE JEST ZASTĘPSTWO LUB DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW.

Każdy członek PZD zaproszony na zebranie zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości, o okazanie którego może być poproszony przy sprawdzaniu listy obecności.

Prosimy o zabranie ze sobą maseczek.

 

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO_02.04.2022

PROPONOWANY REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW ROD SŁONECZNA POLANA

 

Zarząd ROD Słoneczna Polana