Archiwum dnia: 7 kwietnia 2022


Szanowni Działkowcy W dniu 2 kwietnia 2022 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze podjęło wszystkie zaplanowane uchwały w tym dotyczące opłat oraz 3 zadań remontowych. W bieżącym roku wszystkich opłat dokonujemy w jednym terminie tj. do dn. 30 czerwca 2022 r, wyłącznie przelewem na niżej podany rachunek bankowy. 50 8788 0009 0000 […]

OPŁATY W 2022 ROKU