Przedłużenia kadencji organów statutowych PZD


Szanowni Państwo,

W związku z odbyciem XVII posiedzenia Krajowej Rady PZD w dniu 14 grudnia 2022r podczas, którego  omawiane były ważne tematy dotyczące dziewiątej rocznicy uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i przedłużenia kadencji organów statutowych PZD w załączeniu przesyłam  dokumenty:

  1. Uchwałę nr 1/XVII/2022 KR w sprawie przedłużenia kadencji organów PZD
  2. Stanowisko w sprawie znaczenia ustawy z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych  dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce,

 do zapoznania się i przygotowania do dyskusji podczas XI posiedzenia Okręgowej Rady Łódzkiej PZD 

Załączniki: