OPŁATY W 2024 ROKU


Szanowni Działkowcy

W dniu 6 kwietnia 2024 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze podjęło wszystkie zaplanowane uchwały

W bieżącym roku wszystkich opłat dokonujemy w jednym terminie tj. do dn. 30 czerwca 2024r,

wyłącznie przelewem na niżej podany rachunek bankowy.

50 8788 0009 0000 1094 2010 0002

Zarząd przypomina o konieczności podawania na przelewie numeru działki której dotyczy wpłata

TUTAJ SPRAWDZISZ WYSOKOŚĆ SWOJEJ OPŁATY W 2024 ROKU